سه شنبه 23 مهر 1398   07:53:05
اخبار مرکز
عسلویه
منطقه ویژه پارس جنوبی(عسلویه) بازدید اساتید معظم حوزه علمیه قم از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در راستای برنامه های مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و اطلاع رسانی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه فناوری های زیربنایی و استراتژیک، گروهی از اساتید معظم حوزه علمیه قم از منطقه ویژه پارس جنوبی(عسلویه) بازدید به عمل آوردند.
در راستای برنامه های مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و اطلاع رسانی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه فناوری های زیربنایی و استراتژیک،دیدار دو روزه گروهی بیست نفره از اساتید معظم حوزه علمیه قم از منطقه ویژه پارس جنوبی(عسلویه) انجام شد. در این دیدار دو روزه که در روزهای  پنجشنبه و جمعه مورخ 30/10/1395 و 1/11/1395 انجام شد مدیردفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت و معاون محترم دفتر مرکز ارتباطات دولت و روحانیت ریاست جمهوری، گروه را همراهی می کردند مسئولین منطقه ، توضیحات مبسوطی را در باره وضعیت جغرافیایی،جمعیت،پیشینه تاریخی و وضعیت کنونی منطقه و دستاوردهای دولت تدبیر و امید بالاخص بعد از برجام را ارائه نمودند.
در ادامه سفر اساتید معظم با حضور در یکی از اتاق های کنترل فاز های پارس جنوبی ضمن بازدید از نحوه عملکرد پرسنل کوشا و توانمند این مرکز از خدمات و مجاهدتهای این عزیزان تقدیر به عمل آوردند.
شایان ذکر است یکی دیگر از برنامه های این سفر بازدید از بندر تاریخی سیراف بود.