چهارشنبه 29 اسفند 1397   10:31:23
آلبوم تصاویر

1395/7/26 دوشنبه

سفر رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت به خراسان رضوی

رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با علما و روحانیون استان خراسان رضوی دیدار کرد.