يكشنبه 27 مرداد 1398   10:28:21
آلبوم تصاویر

1395/7/26 دوشنبه

سفر رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت به خراسان رضوی

رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با علما و روحانیون استان خراسان رضوی دیدار کرد.