پنجشنبه 2 خرداد 1398   16:36:29
آلبوم تصاویر

1395/7/26 دوشنبه

سفر رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت به خراسان رضوی

رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با علما و روحانیون استان خراسان رضوی دیدار کرد.